SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing (2006)


up

pdf (full)
bib (full)
Proceedings of the Fifth SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing

pdf bib
Proceedings of the Fifth SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing
Hwee Tou Ng | Olivia O.Y. Kwong

pdf bib
Improving Context Vector Models by Feature Clustering for Automatic Thesaurus Construction
Jia-Ming You | Keh-Jiann Chen

pdf bib
Regional Variation of Domain-Specific Lexical Items: Toward a Pan-Chinese Lexical Resource
Oi Yee Kwong | Benjamin K. Tsou

pdf
Mining Atomic Chinese Abbreviation Pairs: A Probabilistic Model for Single Character Word Recovery
Jing-Shin Chang | Wei-Lun Teng

pdf
Features, Bagging, and System Combination for the Chinese POS Tagging Task
Fei Xia | Lap Cheung

pdf
Semantic Analysis of Chinese Garden-Path Sentences
Yaohong Jin

pdf
A Clustering Approach for Unsupervised Chinese Coreference Resolution
Chi-shing Wang | Grace Ngai

pdf
Latent Features in Automatic Tense Translation between Chinese and English
Yang Ye | Victoria Li Fossum | Steven Abney

pdf
Cluster-Based Language Model for Sentence Retrieval in Chinese Question Answering
Youzheng Wu | Jun Zhao | Bo Xu

pdf
The Role of Lexical Resources in CJK Natural Language Processing
Jack Halpern

pdf
Hybrid Models for Chinese Named Entity Recognition
Lishuang Li | Tingting Mao | Degen Huang | Yuansheng Yang

pdf
Realization of the Chinese BA-construction in an English-Chinese Machine Translation System
Xiaohong Wu | Sylviane Cardey | Peter Greenfield

pdf
A Hybrid Approach to Chinese Base Noun Phrase Chunking
Fang Xu | Chengqing Zong | Jun Zhao

pdf
A SVM-Based Model for Chinese Functional Chunk Parsing
Yingze Zhao | Qiang Zhou

pdf
Broadcast Audio and Video Bimodal Corpus Exploitation and Application
Yu Zou | Min Hou | Yudong Chen | Fengguo Hu | Li Fu

pdf
The Third International Chinese Language Processing Bakeoff: Word Segmentation and Named Entity Recognition
Gina-Anne Levow

pdf
Chinese Named Entity Recognition with Conditional Random Fields
Wenliang Chen | Yujie Zhang | Hitoshi Isahara

pdf
France Telecom R&D Beijing Word Segmenter for Sighan Bakeoff 2006
Wu Liu | Heng Li | Yuan Dong | Nan He | Haitao Luo | Haila Wang

pdf
Voting between Dictionary-Based and Subword Tagging Models for Chinese Word Segmentation
Dong Song | Anoop Sarkar

pdf
BMM-Based Chinese Word Segmentor with Word Support Model for the SIGHAN Bakeoff 2006
Jia-Lin Tsai

pdf
On Closed Task of Chinese Word Segmentation: An Improved CRF Model Coupled with Character Clustering and Automatically Generated Template Matching
Richard Tzong-Han Tsai | Hsieh-Chuan Hung | Cheng-Lung Sung | Hong-Jie Dai | Wen-Lian Hsu

pdf
Chinese Word Segmentation with Maximum Entropy and N-gram Language Model
Xinhao Wang | Xiaojun Lin | Dianhai Yu | Hao Tian | Xihong Wu

pdf
On Using Ensemble Methods for Chinese Named Entity Recognition
Chia-Wei Wu | Shyh-Yi Jan | Richard Tzong-Han Tsai | Wen-Lian Hsu

pdf
Chinese Word Segmentation and Named Entity Recognition by Character Tagging
Kun Yu | Sadao Kurohashi | Hao Liu | Toshiaki Nakazawa

pdf
Boosting for Chinese Named Entity Recognition
Xiaofeng Yu | Marine Carpuat | Dekai Wu

pdf
Chinese Word Segmentation and Named Entity Recognition Based on a Context-Dependent Mutual Information Independence Model
Min Zhang | GuoDong Zhou | LingPeng Yang | DongHong Ji

pdf
Word Segmentation and Named Entity Recognition for SIGHAN Bakeoff3
Suxiang Zhang | Ying Qin | Juan Wen | Xiaojie Wang

pdf
An Improved Chinese Word Segmentation System with Conditional Random Field
Hai Zhao | Chang-Ning Huang | Mu Li

pdf
Chinese Word Segmentation Using Various Dictionaries
Guo-Wei Bian

pdf
Character Language Models for Chinese Word Segmentation and Named Entity Recognition
Bob Carpenter

pdf
Chinese Named Entity Recognition with Conditional Probabilistic Models
Aitao Chen | Fuchun Peng | Roy Shan | Gordon Sun

pdf
POC-NLW Template for Chinese Word Segmentation
Bo Chen | Weiran Xu | Tao Peng | Jun Guo

pdf
Chinese Word Segmentation and Named Entity Recognition Based on Conditional Random Fields Models
Yuanyong Feng | Le Sun | Yuanhua Lv

pdf
Maximum Entropy Word Segmentation of Chinese Text
Aaron J. Jacobs | Yuk Wah Wong

pdf
A Pragmatic Chinese Word Segmentation System
Wei Jiang | Yi Guan | Xiao-Long Wang

pdf
NetEase Automatic Chinese Word Segmentation
Xin Li | Shuaixiang Dai

pdf
N-gram Based Two-Step Algorithm for Word Segmentation
Dong-Hee Lim | Kyu-Baek Hwang | Seung-Shik Kang

pdf
Chinese Word Segmentation Based on an Approach of Maximum Entropy Modeling
Yan Song | Jiaqing Guo | Dongfeng Cai

pdf
Using Part-of-Speech Reranking to Improve Chinese Word Segmentation
Mengqiu Wang | Yanxin Shi

pdf
Description of the NCU Chinese Word Segmentation and Named Entity Recognition System for SIGHAN Bakeoff 2006
Yu-Chieh Wu | Jie-Chi Yang | Qian-Xiang Lin

pdf
Chinese Named Entity Recognition with a Multi-Phase Model
Junsheng Zhou | Liang He | Xinyu Dai | Jiajun Chen

pdf
Designing Special Post-Processing Rules for SVM-Based Chinese Word Segmentation
Muhua Zhu | Yilin Wang | Zhenxing Wang | Huizhen Wang | Jingbo Zhu