Nordic Conference of Computational Linguistics (1981)


up

pdf (full)
bib (full)
Proceedings of the 3rd Nordic Conference of Computational Linguistics (NODALIDA 1981)

pdf bib
Proceedings of the 3rd Nordic Conference of Computational Linguistics (NODALIDA 1981)
Eirik Lien

pdf bib
Norsk tekstarkiv etter halvtanna års drift (The Norwegian text archive after eighteen years of operation) [In Norwegian]
Per Vestbøstad

pdf bib
Presentasjon og kommentarer til norsk utgave av C. Mullers bok “Lingvistisk Statistikk” (Presentation and comments on the Norwegian edition of C. Muller’s book “Linguistic Statistics”) [In Norwegian]
Roald Skarsten

pdf
Lexikografisk alfabetisering (Lexicographic alphabetization) [In Swedish]
Rolf Gavare

pdf
“The TAGGER” [In Swedish]
Benny Brodda

pdf
Normalisering av personnavn (Normalization of personal names) [In Norwegian]
Gunnar Thorvaldsen

pdf
A method for the study of compound words in Chinese
Eric Grinstead

pdf
Experience with COMMENTATOR, a computer system simulating verbal behaviour
Milan Bílý

pdf
En problemorienteret programmeludviklingsmetode i lingvistisk databehandling (A problem oriented programming development method in linguistic data processing) [In Danish]
Gregers Koch

pdf
Leksikalisk analyse i mjuke system (Lexical analysis in “Mjuke System”) [In Norwegian]
Tor Stålhane

pdf
Å være eller å ha, det er spørsmålet (To be or to have, that is the question) [In Norwegian]
Tore Amble

pdf
Datalingvistikken og dei språkhemma (Computational linguistics and language impairment) [In Norwegian]
Kolbjørn Heggstad

pdf
Uppsala Chart Parser, Version 2 (UCP-2) – En översikt (Uppsala Chart Parser, Version 2 (UCP-2) – An overview) [In Swedish]
Anna Sågvall Hein

pdf
Grammatisk merking av LOB-korpus (Grammatical marking of the LOB corpus) [In Norwegian]
Knut Hofland

pdf
Grammatisk merking av The Lancaster-Oslo/Bergen Corpus: ordklassebestemmelse ved hjelp av ordslutt (Grammatical marking of The Lancaster-Oslo/Bergen Corpus: Part-of-speech classification using word endings) [In Norwegian]
Mette-Cathrine Jahr | Stig Johansson

pdf
Presentasjon av prosjektet lærebokspråk (Presentation of the Textbook Language Project) [In Norwegian]
Anne Golden

pdf
Wycliffes Bibeltekster på RA2 (Wycliffe’s Bible texts in RA2) [In Norwegian]
Anne Karin Ro | Eirik Lien

pdf
Ordbøger for fremtiden (Lexica for the future) [In Danish]
Hanne Ruus

pdf
Dolda ordbildningsmönster. Några problem inom datamaskinell lexikologi (Hidden word formation patterns. Some problems in computational lexicology) [In Swedish]
Jonas Löfström

pdf
Förarbeten till en datoriserad runordbok (Preliminary work for a computerized rune lexicon) [In Swedish]
Helmer Gustavson

pdf
Om anvendelse af et teksktkorpus til supplering af ordbogsmateriale (Using a text corpus to supplement dictionary material) [In Danish]
Karen Margrethe Pedersen

pdf
Databehandling av norsk handordbok (Data processing of the Norwegian Desk Dictionary) [In Norwegian]
Håvard Hjulstad

pdf
Utvikling av enkle metoder for teksktsøking med søkeargumenter i naturlig språk (Development of simple methods for text search with search arguments in natural language) [In Norwegian]
Tove Fjeldvig

pdf
“Pattern Recognition” i papyrusforskning (Pattern Recognition in papyrus research) [In Norwegian]
Knut Kleve

pdf
SIFT (Søking I Fri Tekst) – Et generelt informasjonssøkesystem (SIFT (Search in Free Text) – A general information retrieval system) [In Norwegian]
Øystein Reigem

pdf
Sør eller syd – norsk “dobbeltform” med betydningsdifferensiering? (Sør (south) eller syd (south) – Norwegian official spelling variant with meaning differentiation?) [In Norwegian]
Hans Olav Egede Larsen

pdf
Vad är datalingvistik? (What is computational linguistics?) [In Swedish]
Sture Allén